(BĐT) - UBND huyện Tân Trụ (Long An) đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gồm: quyền sử dụng 11.404 m² đất; trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng (nhà số 1 khối dự phòng); trạm cấp nước số 2; nhà làm việc; bể chứa nước 1; bể chứa nước 2. Tổng giá khởi điểm là 52,4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn phải đáp ứng một số tiêu chí về cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm và uy tín… Trong đó, phải có ít nhất 2 hợp đồng đã đấu giá thành công là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Long An.