Long An: Đấu giá đất thương mại dịch vụ giá khởi điểm hơn 43 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá đối với khu đất thương mại dịch vụ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Giá khởi điểm đấu giá là 43,559 tỷ đồng.

Khu đất đấu giá có tổng diện tích 2.061,7 m2 (đã san lấp mặt bằng), tại vị trí thửa đất số 56, tờ bản đồ số 72, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khu đất được tổ chức bán đấu giá theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh Long An ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 43,559 tỷ đồng. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 13/12/2022.

Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức tài chính, tín dụng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào ngày 16/12/2022.

Chuyên đề