(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 98 lô đất thuộc Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tổng giá khởi điểm là 130,084 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các lô đất được bán đấu giá gồm: 1 lô đất (diện tích 123,4 m2) tại khu E tiếp giáp đường số 1; 6 lô đất (125 m2/lô) khu H tiếp giáp đường số 9; 19 lô đất (125 m2/lô) khu J tiếp giáp đường số 4A; 25 lô đất (125 - 172 m2/lô) khu N2 tiếp giáp đường số 1; 19 lô đất (102,7 - 230,9 m2/lô) khu N3 tiếp giáp đường số 1; 12 lô đất (138,6 - 158,7 m2/lô) khu N5 tiếp giáp đường số 1; 16 lô đất (125 m2/lô) khu L tiếp giáp đường số 1. Giá trị quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

Tài sản được đấu giá theo từng lô. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức ngày 26/10/2020 tại Hội trường UBND thị trấn Thủ Thừa.