(BĐT) - Một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại trong đấu thầu là do các chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) chưa đúng với các quy định hiện hành, gây bức xúc cho nhà thầu.
Chỉ thị mới của tỉnh Long An yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu không được đưa vào HSMT, HSYC các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh: Tiên Giang

Chỉ thị mới của tỉnh Long An yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu không được đưa vào HSMT, HSYC các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh: Tiên Giang

Trong chỉ thị chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ban hành vào giữa tháng 4/2018, UBND tỉnh Long An đã chỉ ra những tồn tại như trên và yêu cầu các đơn vị liên quan phải chấn chỉnh mạnh mẽ để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. 

Tuyệt đối không lợi dụng chức vụ để can thiệp vào hoạt động đấu thầu

Cùng với việc yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT), chỉ thị nêu trên còn yêu cầu các chủ đầu tư tuyệt đối không để việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào quá trình LCNT của chủ đầu tư, bên mời thầu, dẫn đến làm sai lệch kết quả LCNT. Đồng thời, tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc LCNT thuộc thẩm quyền. Không trình cấp có thẩm quyền trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đối với những gói thầu có thể LCNT theo các hình thức quy định từ Điều 20 đến Điều 25 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Mặt khác, các chủ đầu tư phải tăng cường các biện pháp nâng cao tỷ lệ tiết kiệm trong công tác đấu thầu đối với tất cả các hình thức LCNT. Đối với các kiến nghị của nhà thầu về kết quả LCNT, nội dung của HSMT, các chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải quyết theo đúng quy định hiện hành, báo cáo người có thẩm quyền biết và chỉ đạo kịp thời khi cần thiết. Riêng về đội ngũ cán bộ, cần rà soát và tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn về đấu thầu và quản lý dự án, nhất là nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ đề xuất (HSĐX), thẩm định và phê duyệt kết quả LCNT.

Về LCNT qua mạng, UBND tỉnh Long An yêu cầu, từ năm 2018 trở đi, đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, phải thực hiện LCNT qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Đối với đơn vị thẩm định, khi thẩm định kế hoạch LCNT, phải căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) - Bộ Tài chính để chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu đủ điều kiện nếu chủ đầu tư không chủ động trình. Tuyệt đối không cho phép chỉ định thầu đối với những gói thầu không đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Luật Đấu thầu. 

Không được làm khó nhà thầu bằng các yêu cầu quá cao

Điểm nhấn trong chỉ thị nêu trên chính là việc yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu không được đưa vào HSMT, HSYC các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Dĩ nhiên, cũng không được đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Đáng lưu ý là, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử.

Liên quan đến đánh giá HSDT, HSĐX, Chỉ thị yêu cầu phải căn cứ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, theo các yêu cầu nêu trong HSMT, HSYC, nội dung HSDT, HSĐX, đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch. Trường hợp có những thông tin cần làm rõ, yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu, làm rõ nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT, HSĐX đã nộp và giá dự thầu. Song song đó, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, gói thầu.

Thông qua chỉ thị này, UBND tỉnh Long An giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT nhằm chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót xảy ra trong đấu thầu. Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật về đấu thầu, Sở KH&ĐT báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trong công tác lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX.