(BĐT) - Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng siêu thị tại Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đang được thông báo bán đấu giá với giá khởi điểm 63,958 tỷ đồng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kiến Tường và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có diện tích 7.527 m2, loại đất thương mại dịch vụ (theo mảnh trích đo địa chính số 126-2020, tờ bản đồ số 2-9 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường lập ngày 18/9/2020). Mục đích sử dụng đất là đầu tư xây dựng siêu thị, thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút ngày 9/12/2021 (trong giờ hành chính). Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kiến Tường tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản, hồ sơ tài sản trong khoảng thời gian liên tục từ ngày 9 - 10/12/2021 (trong giờ hành chính).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá 6,395 tỷ đồng/hồ sơ. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 9/12/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 10/12/2021.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng siêu thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (vòng 2).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 14/12/2021. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kiến Tường (số 2 đường Hùng Vương, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).