Lợi nhuận sau thuế của Sông Đà năm 2016 tăng gần 30%

(BĐT) - Tổng công ty Sông Đà vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Theo đó, doanh thu thuần của Tổng công ty giảm từ 17 nghìn tỷ đồng xuống gần 10 nghìn tỷ đồng, giảm gần 42%. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tuy nhiên, mức độ giảm của giá vốn lại cao hơn mức độ giảm của doanh thu thuần, nên lợi nhuận gộp năm 2016 chỉ giảm gần 16% từ 2,5 nghìn tỷ đồng xuống 2,1 nghìn tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, năm 2015, chênh lệch giữa doanh thu tài chính và chi phí tài chính là âm 1.179 tỷ đồng, nhưng năm 2016 con số này chỉ còn âm gần 874 tỷ đồng.

Cả năm 2016, lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 452 tỷ đồng lên 586 tỷ đồng (tăng gần 30%). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ chỉ đạt 358 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2015.

Về hoạt động đầu tư trong giai đoạn 2014 - 2016, Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành phát điện 5 dự án thủy điện: Xêkaman 1, Nậm He, Tô Buông, Hà Tây, Đăk Lô, với tổng công suất trong kỳ là 345 MW, nâng tổng số nhà máy thủy điện lên hoạt động là 21 nhà máy với tổng công suất là 1.156 MW. Cũng trong thời gian này, Công ty đã hoàn thành đầu tư nâng cấp đường QL1A đoạn tránh TP. Hà Tĩnh vào tháng 9/2015.

Theo phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019; năm 2020, bán tiếp phần vốn Nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ.

Chuyên đề