Loại bỏ điều khoản bí mật trong hợp đồng BOT

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
Chính phủ yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong dự án PPP phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch. Ảnh: Lê Tiên
Chính phủ yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong dự án PPP phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch. Ảnh: Lê Tiên

Nghị quyết nêu rõ, phải quy định chặt chẽ tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng và hình thức đầu tư PPP nói chung; bổ sung chế tài xử lý đối với các nhà đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành, chậm thực hiện trách nhiệm công khai, cập nhật lưu lượng phương tiện, doanh thu hoàn vốn, thời gian thu phí sử dụng dịch vụ, quy định trách nhiệm và chế tài xử lý đối với nhà đầu tư trong việc bảo đảm chất lượng công trình trong thời gian vận hành và khi bàn giao cho Nhà nước.

Chính phủ yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch, hạn chế tối đa chỉ định thầu; khuyến khích áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua hệ thống mạng đối với các dự án PPP nói chung, dự án BOT nói riêng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng suất đầu tư, suất vận hành trong đầu tư các công trình thuộc ngành giao thông theo hình thức BOT; nghiên cứu xây dựng mẫu hợp đồng BOT áp dụng cho ngành giao thông, trong đó phải loại bỏ các điều khoản bí mật…

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng và đầu tư theo hình thức PPP nói chung. Báo cáo tổng hợp dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2018.  

Chuyên đề