LILAMA dự kiến doanh thu quý II đạt hơn 3.000 tỷ đồng

(BĐT) - Tại Hội nghị giao ban sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, triển khai kế hoạch quý II và dự kiến kế hoạch năm 2016, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) dự kiến giá trị sản xuất kinh doanh quý II/2016 đạt 3.756,7 tỷ đồng, doanh thu đạt 3.140,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I, các công trình do LILAMA trúng thầu đã hoàn thành khối lượng công việc đề ra, góp phần để LILAMA và các đơn vị thành viên hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, đặc biệt là tạo việc làm ổn định cho 22.000 lao động và mang lại giá trị sản xuất kinh doanh quý I đạt 2.912,9 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.471,2 tỷ đồng.

Để hoàn thành các các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong quý II, LILAMA sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mạnh lĩnh vực chế tạo thiết bị, xây lắp cho các dự án công nghiệp thông qua các hợp đồng EPC mà LILAMA đã trúng thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư