(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên (bên mời thầu) vừa cho biết, nhà thầu trúng Gói thầu số 03 Xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khu dân cư phường Tân Lập - Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên (Khu số 1) là Liên danh Công ty TNHH Hoàng Mấm - Công ty TNHH KT Xanh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 115,865 tỷ đồng (giá gói thầu là 116 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%); thời gian thực hiện hợp đồng là 710 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu số 03 sử dụng ngân sách thành phố Thái Nguyên, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu ngày 6/7/2020.

Bên mời thầu cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thủ đô bị loại vì hồ sơ dự thầu không hợp lệ. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ - Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nhà Thái Nguyên bị loại tại bước đánh giá về tài chính.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, cả 2 thành viên của Liên danh trúng thầu đều có địa chỉ tại thành phố Thái Nguyên, đã từng trúng nhiều gói thầu tại bên mời thầu nêu trên trong vòng 4 năm trở lại đây.