• Liên danh Hoàng Mấm - KT Xanh trúng gói thầu gần 116 tỷ đồng tại Thái Nguyên

    11/08/2020 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên (bên mời thầu) vừa cho biết, nhà thầu trúng Gói thầu số 03 Xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khu dân cư phường Tân Lập - Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên (Khu số 1) là Liên danh Công ty TNHH Hoàng Mấm - Công ty TNHH KT Xanh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư