(BĐT) - Sở Giao thông vận tải An Giang vừa công bố quyết định về việc lựa chọn Liên danh Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến - Công ty TNHH MTV Dương Khang BOT là nhà đầu tư trúng thầu Dự án Cầu Vĩnh Lộc. Cả 2 doanh nghiệp này đều có địa chỉ tại An Giang.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án thực hiện theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) với tổng vốn đầu tư là 179,751 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 43 năm. Tiến độ triển khai Dự án là 41 tháng, trong đó thời gian thực hiện các công việc để Dự án đi vào thi công dự kiến là 17 tháng, thời gian thi công xây dựng công trình là 24 tháng.

Trước đó, Công ty Hải Đến từng được chỉ định thầu thực hiện Dự án Bến khách ngang sông Đa Phức - Châu Phong. Đây là dự án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư 54,587 tỷ đồng, thời gian hợp đồng là 37 năm. Cả hai dự án này đều do Công ty Hải Đến đề xuất và là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển.