Liên danh C BHI - Thang máy Thăng Long trúng gói thầu hơn 213 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng công trình và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm khai thác vận chuyển khu vực phía Bắc TP. Hà Nội.
Công ty CP Xây dựng C BHI từng trúng Gói thầu Thi công xây dựng nhà khai thác, khung kết cấu thép, nhà điều hành...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Công ty CP Xây dựng C BHI từng trúng Gói thầu Thi công xây dựng nhà khai thác, khung kết cấu thép, nhà điều hành...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng C BHI - Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long trúng thầu với giá 213,766 tỷ đồng, giảm 0,6% so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng là 480 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Cán bộ của Bên mời thầu cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Liên danh Công ty CP Xây dựng và Đầu tư VISICONS - Công ty TNHH Phát triển PNT Việt Nam không nộp thư bảo lãnh dự thầu nên bị loại ở bước đánh giá tính hợp lệ. Liên danh Công ty CP CDC Hà Nội - Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Việt Nam bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Hợp đồng thực hiện gói thầu đã được ký kết và Nhà thầu trúng thầu đang chuẩn bị khởi công công trình.

Theo tìm hiểu, tại bên mời thầu nêu trên, Công ty CP Xây dựng C BHI từng trúng Gói thầu Thi công xây dựng nhà khai thác, khung kết cấu thép, nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm khai thác vận chuyển khu vực Đông Bắc Bộ (giá trúng thầu 85,48 tỷ đồng, trúng thầu tháng 7/2019, thời gian thực hiện hợp đồng 319 ngày).

Chuyên đề