(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 510 - Tổng công ty Thăng Long - Công ty TNHH Thanh Tiến (Liên danh 510 - Thăng Long - Thanh Tiến) vừa được chọn trúng Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (bên mời thầu), có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nhưng 3 nhà thầu bị loại từ bước đánh giá về kỹ thuật. Giá trúng thầu là 187,515 tỷ đồng, giảm 0,08% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Đây là gói thầu đầu tiên mà Công ty CP Xây dựng công trình 510 và Tổng công ty Thăng Long được công bố trúng thầu tại Quảng Nam trong 4 năm qua. Trong thời gian này, mỗi nhà thầu được công bố trúng 25 - 26 gói thầu trên những địa bàn khác. Trong đó có một số gói thầu trị giá từ 500 đến 1.400 tỷ đồng (với tư cách thành viên liên danh và độc lập).

Còn Công ty TNHH Thanh Tiến, trung bình mỗi năm được công bố trúng từ 2 - 3 gói thầu tại bên mời thầu nêu trên.