(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Đường tỉnh 363 (đoạn kênh Hoà Bình, từ Đường tỉnh 353 đến Đường tỉnh 361).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Loan Khải trúng thầu với giá 331,724 tỷ đồng, giảm 1,668 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,5%; thời gian thực hiện hợp đồng 580 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách thành phố Hải Phòng, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu ngày 12/5/2021. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Công ty CP Công trình giao thông Hải Phòng bị loại do doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng không đạt yêu cầu so với hồ sơ mời thầu; Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường bị loại ở bước đánh giá về tài chính.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy đã ký hợp đồng với Liên danh trúng thầu và đang nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Nhà thầu thi công. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào cuối tháng 6/2021.