(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú thuộc Dự án cùng tên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Vượt qua 1 đối thủ, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu - Công ty TNHH Thành Liêm - Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú (Liên danh Hữu Nhu - Thành Liêm - Đồng Phú) được lựa chọn thực hiện gói thầu trên với giá trúng thầu 139,322 tỷ đồng, giảm 1,7% so với giá gói thầu.

Gói thầu có giá dự toán 141,871 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Liên danh Hữu Nhu - Thành Liêm - Đồng Phú; Công ty CP Bê tông nhựa nóng Thuận Phú. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT), Công ty CP Bê tông nhựa nóng Thuận Phú có HSĐXKT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, Nhà thầu kê khai 2 hợp đồng tương tự đều không có hạng mục thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực. Nhân sự bố trí cho một số vị trí không đủ tổng số năm kinh nghiệm, không có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo yêu cầu.

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu được công bố trúng 30 gói thầu kể từ năm 2016 đến nay; Công ty TNHH Thành Liêm được công bố trúng 25 gói thầu từ cuối năm 2015 đến nay; Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú được công bố trúng 21 gói thầu từ năm 2016 đến nay.