(BĐT) - Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu Điện - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa được công bố trúng Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không năm 2020 cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và 14 doanh nghiệp có vốn góp của Vietnam Airlines.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu sử dụng nguồn vốn từ vốn chi thường xuyên của Tổng công ty và các doanh nghiệp có vốn góp của Vietnam Airlines. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá trúng thầu là 644,176 tỷ đồng, giảm hơn 1% so với giá gói thầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 1 năm, kể từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 14/12/2020.

Đây không phải là gói thầu đầu tiên mà liên danh 3 nhà thầu này trúng thầu tại Vietnam Airlines. Vào năm 2018, liên danh này đã trúng 2 gói thầu của Vietnam Airlines: Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không giai đoạn 2019 - 2020 có giá trúng thầu là 1.058 tỷ đồng, giảm 0,1% so với giá gói thầu. Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tai nạn người lao động giai đoạn 2019 - 2021 có giá trúng thầu là 16,323 tỷ đồng (giá gói thầu là 16,482 tỷ đồng).

Tính chung trong ngành hàng không, từ năm 2016 đến nay, Tổng công ty Bảo hiểm PVI được công bố trúng 22 gói thầu (gồm cả tư cách thành viên liên danh và độc lập); Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được công bố trúng 24 gói thầu.