• Liên danh 3 công ty bảo hiểm trúng gói thầu hơn 644 tỷ tại Vietnam Airlines

  13/12/2019 08:00

  (BĐT) - Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu Điện - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa được công bố trúng Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không năm 2020 cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và 14 doanh nghiệp có vốn góp của Vietnam Airlines.
 • PTI trúng nhiều gói thầu chỉ bằng ¼ giá gói thầu

  12/10/2016 10:00

  (BĐT) - Từ cuối năm 2015 đến nay, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã trúng tới gần 50 gói thầu bảo hiểm. Các gói thầu bảo hiểm này gắn với các công trình xây lắp ở khắp cả nước.
 • Bảo hiểm Bưu điện có Chủ tịch mới

  18/04/2016 17:05

  Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã bầu ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PTI.
 • PTI: Gom CP Tổng công ty 36 “đơn thuần là đầu tư tài chính”

  15/04/2016 06:00

  (BĐT) - Năm 2015, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt 2.589 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó 2.461 tỷ đồng là doanh thu phí bảo hiểm gốc. Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty đạt 156,8 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc so với 65,7 tỷ đồng LNST năm 2014 và vượt 42% kế hoạch đề ra.

chuyên đề

Kết nối đầu tư