(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, Liên danh Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng - Công ty CP Tập đoàn MV là nhà thầu trúng Gói thầu số 3 Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm, đào tạo và duy trì hoạt động, an toàn hệ thống đám mây.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Với giá trúng gói thầu số 3 là 279.288 triệu đồng (giá gói thầu 283.169 triệu đồng, chênh lệch giảm 3.881 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá 1,3%); thời gian thực hiện hợp đồng là 200 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu số 3 thuộc Dự án Xây dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh; sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ninh, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), ngoài nhà thầu trúng thầu còn có Liên danh Công ty CP Uy tín toàn cầu - Công ty CP Phát triển công nghệ viễn thông tin học Sun Việt (không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm); Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật).

Mới đây, tháng 12/2018, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng đã chọn Liên danh Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng - Công ty CP Nam Quang thực hiện Gói thầu số 3 Xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị, phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Xây dựng hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh, với giá trúng thầu 152.322 triệu đồng (giá gói thầu 158.881 triệu đồng); thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, địa chỉ tại Hà Nội. Trong vòng hơn 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng 42 gói thầu. Từ tháng 7/2018 trở lại đây, Công ty được công khai trúng 24 gói thầu, trong đó có nhiều gói thầu hàng trăm tỷ đồng. Hiện tại, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đang trong thời gian thực hiện 14 gói thầu với tổng giá trúng thầu gần 1000 tỷ đồng.