Liên danh 2 công ty trúng đấu giá mỏ đất, đá tại Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia vừa tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản mỏ đất, đá tại đồi Trại Mét và đồi Trại Quan, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương). Cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 1/4/2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, đơn vị trúng đấu giá là Liên danh Công ty CP Bình Minh HD68 và Công ty phát triển số 1-TNHH 1TV.

Được biết, giá khởi điểm (xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản - R) là 3%. Giá trúng đấu giá là R=9,9%. Chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) là 6,9%.

Liên danh trúng đấu giá sẽ liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương làm các thủ tục cần thiết để được cấp phép theo quy định.

Chuyên đề