(BĐT) - Ngày 24/8 tới, Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 19%. Thời gian thanh toán là ngày 22/9.

Như vậy, với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 95,1 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 555,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 217,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 206,6% và 356,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 665,8 tỷ đồng doanh thu và 250,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 71,8% và 125,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 922,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 161 tỷ đồng, lần lượt bằng 134% và 81% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 155,5% kế hoạch lợi nhuận.