Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở KH&ĐT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức để hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư... ở địa phương. Ảnh: Lê Tiên
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư... ở địa phương. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 9 điều, thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ KH&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo Dự thảo Thông tư, Sở KH&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi địa phương...

Chuyên đề

Kết nối đầu tư