(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng liên quan đến việc triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.
Đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 tất cả các đoàn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 tất cả các đoàn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình gồm đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình) và đoạn Bùng - Vạn Ninh (Quảng Bình), đoạn qua Quảng Trị bắt đầu tư Vạn Ninh đến Cam Lộ (Quảng Trị).

Về 2 Dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, các bộ, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư, lưu ý tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu trước đây. Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đối với tổng thể tất cả các đoạn còn lại trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội.