(BĐT) - Gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tờ báo đã khơi lên sức mạnh dân tộc, truyền cảm hứng sáng tạo, đổi mới đưa đất nước phát triển thịnh vượng.
Lan tỏa năng lượng tích cực

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt: “Lan tỏa năng lượng tích cực” nhìn lại những thành tựu báo chí cách mạng đã đạt được, đồng thời phân tích những thách thức đối với báo chí trong thời kỳ mới.