(BĐT) - Dự kiến, ngày 4/6, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi thương mại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia.
 

Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam chính thức vận hành từ tháng 11/2014, được coi là ví dụ điển hình trong ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan và Dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID tiến hành Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia, nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899).

Trong khuôn khổ cuộc khảo sát, 12 thủ tục hành chính có tần suất thực hiện nhiều nhất trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 5 bộ, ngành đã được lựa chọn để đánh giá.

Kết quả phản hồi từ hơn 3.000 doanh nghiệp thông qua khảo sát sẽ được công bố tại Hội thảo này và được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hành động cải cách thực chất và hiệu quả hơn từ các bộ, ngành có thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia.