(BĐT) - Theo thông báo vừa được công bố của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 3 - 7/4 bằng VND đạt xấp xỉ 126.169 tỷ đồng; bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 54.700 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (45% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (32% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 55% và 30%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước đó, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm nhẹ lần lượt xuống mức 4,62%/năm và 4,75%/năm; kỳ hạn 1 tháng lãi suất bình quân tăng lên mức 5,03%/năm.

Tương tự đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần giảm nhẹ lần lượt xuống mức 1,01%/năm, 1,05%/năm; kỳ hạn 1 tháng lãi suất bình quân tăng lên mức 1,3%/năm.