(BĐT) - Công ty CP Cấp thoát nước Long An vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với kết quả doanh thu tăng trưởng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 65,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm từ mức 15 tỷ đồng xuống còn 11 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Công ty lãi ròng 3,5 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021. Cấp thoát nước Long An ghi nhận doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, đạt 121 tỷ đồng và lãi ròng đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 49%. Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản Công ty đạt gần 312 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là hơn 144 tỷ đồng.