(BĐT) - Nhiều tiềm năng, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư và Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào Lai Châu đã được UBND tỉnh này giới thiệu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Quảng bá du lịch vào Lai Châu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Lai Châu cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tốt hơn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại hơn nữa. 

Từ năm 2004 đến nay, Lai Châu có 124 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 204.892 tỷ đồng. Tuy vậy, nguồn vốn đầu tư các dự án vẫn chủ yếu là từ ngân sách, thông qua các doanh nghiệp nhà nước như Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp Cao su… Đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân còn thấp. Tính đến tháng 3/2016, trên địa bàn tỉnh Lai Châu chỉ có 3 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 4 triệu USD.tư 1.200 tỷ đồng.