Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với 380/393 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi chương trình kỳ họp.
Việc rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) khỏi chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV nhằm có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Việc rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) khỏi chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV nhằm có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đã có kết quả tổng hợp biểu quyết xin ý kiến của đại biểu Quốc hội về một số nội dung điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, với 380/393 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thống nhất rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi chương trình Kỳ họp thứ 4.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc rút nội dung này nhằm có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, lấy ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động, hoàn thiện Dự thảo Luật.

Chuyên đề