(BĐT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2021 với 5 khu vực mỏ đất san lấp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là, điểm mỏ số 1 tại thôn Đăk Puih (xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) với diện tích 3,3 ha; các điểm mỏ số 2, số 3 và số 4 tại thôn Kon Gur (xã Đăk Blà, TP. Kon Tum) với diện tích lần lượt 11,3 ha; 2,7 ha và 11,49 ha; điểm mỏ số 5 tại Thôn 5 (xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) với diện tích 20,26 ha. 5 điểm mỏ này đều nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt.

Các cuộc đấu giá quyền khai thác 5 khu vực mỏ trên dự kiến được tổ chức vào quý IV/2021. Trường hợp trong năm 2021 chưa thực hiện đấu giá xong thì sẽ được đấu giá trong các năm tiếp theo.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện cuộc đấu giá; phối hợp các đơn vị liên quan xác định giá khởi điểm, bước giá trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ mời đấu giá và triển khai công tác đấu giá theo quy định.