(BĐT) - Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa công bố tài liệu ĐHCĐ dự kiến tổ chức ngày 16/6/2020.

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 1.313,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 127,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,8% và 14% so với thực hiện năm 2019.

Doanh thu từng mảng bao gồm: kinh doanh dự án và sản phẩm bất động sản là 508,3 tỷ đồng; sản xuất bê tông và dịch vụ bơm là 489,4 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng và thi công dân dụng là 278,4 tỷ đồng và các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, Công ty trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 tỷ lệ 10%, dự kiến năm 2020 tối thiểu 8%.

Công ty dự kiến huy động 350 tỷ đồng bằng cách chào bán 35 triệu cổ phiếu công khai thông qua đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu 222,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,7% và 741,2% so với cùng kỳ năm 2019.