(BĐT) - Bộ Y tế vừa có quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác xác định khung giá trần của sinh phẩm, vật tư xét nghiệm để phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, ngày 17/8/2020, Bộ Y tế đã có quyết định về việc thành lập tổ công tác này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý việc thành lập Tổ công tác gồm đại diện Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một số bệnh viện lớn làm việc với các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu để xác định khung giá trần của sinh phẩm, vật tư xét nghiệm.

Tổ công tác có nhiệm vụ lập danh mục các sinh phẩm, vật tư xét nghiệm cần phải xác định khung giá trần báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định. Tổ công tác sẽ làm việc với các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu để xác định khung giá trần của sinh phẩm, vật tư xét nghiệm trên nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan; báo cáo kết quả với Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Theo quy trình, Bộ Y tế sẽ thông báo khung giá trần để các cơ sở y tế, các địa phương thực hiện chỉ định thầu mua; khuyến khích đàm phán mua với giá thấp hơn mức giá trần đã được xác định. Bộ Y tế, các địa phương thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, bảo đảm công khai minh bạch.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Tổ công tác bao gồm 15 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm Tổ trưởng. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một thành viên. Đồng thời, Bộ Y tế kiện toàn nhóm giúp việc cho Tổ công tác, gồm 11 thành viên, trong đó có một đại diện của Phòng Chính sách đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu.