Kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 12/10, Đoàn kiểm tra số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (người đứng) công bố quyết định kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (người đứng) công bố quyết định kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra số 2, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải công bố Quyết định về kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, việc kiểm tra được thực hiện theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW ngày 7/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; kết quả khắc phục những sơ hở, bất cập, khoảng trống về cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và vi phạm trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo.

Trưởng đoàn kiểm tra số 2 cũng lưu ý, quá trình kiểm tra sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, khó thực hiện, không phù hợp với thực tiễn ở địa phương trong các văn bản pháp luật thuộc phạm vi kiểm tra; vấn đề tiêu cực, tham nhũng, trục lợi, lợi ích nhóm trong quá trình ban hành và tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương. Trong quá trình làm việc, nếu phát sinh những vấn đề mới, Đoàn kiểm tra sẽ thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra mở rộng phạm vi kiểm tra để bảo đảm kết quả kiểm tra được toàn diện, chặt chẽ, đầy đủ.

Chuyên đề