(BĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh của báo chí đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để kiểm tra việc đấu giá đất tại tỉnh Hải Dương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được văn bản phản ánh việc UBND tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất 17.000 m2 nằm trong quy hoạch Khu hành chính tập trung.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh của báo chí đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2018.