(BĐT) - Phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) là một chủ trương nhất quán của Đảng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 30 năm qua, không chỉ góp phần tăng trưởng GDP, tạo ra việc làm, khẳng định năng lực sản xuất hàng hóa của Việt Nam, các KCN, KKT còn góp phần đưa đất nước hội nhập với thế giới…

Khu công nghiệp Xanh

Nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển KCN, KKT, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Khu công nghiệp Xanh” đánh giá những thành tựu nổi bật, những chuyển động chính sách trong phát triển KCN; đồng thời tôn vinh xu hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội của các KCN cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại KCN.