(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai, các sở, ban ngành và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ đã đặt quyết tâm và nỗ lực hết sức nhằm gỡ khó cho nhà thầu thi công cao tốc Dầu Giây -Phan Thiết ở khâu vật liệu xây dựng.
Không để nhà thầu tự xoay xở nguồn đất đắp công trình cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ảnh 1

Ông Võ Văn Phi,

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Theo báo cáo của các đơn vị thi công thuộc Liên danh nhà thầu Vinaconex - Thương mại và Xây dựng Trung Chính, chúng tôi nhận thấy rõ những khó khăn của nhà thầu khi thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua địa phận Đồng Nai. Dự án này cần tới 3,4 triệu m3 vật liệu san lấp. Tuy nhiên, hiện tại số vật liệu còn thiếu hụt lên tới khoảng 2,2 triệu m3.

Tại Đồng Nai, để phục vụ Dự án, hiện tại chỉ có 2 mỏ vật liệu san lấp là mỏ Bình Minh (huyện Xuân Lộc) và mỏ Chính Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) có nguồn đất đạt yêu cầu kỹ thuật và nằm trong quy hoạch, với tổng trữ lượng khai thác ước tính là 1,2 triệu m3 đang được đơn vị thi công xin cấp phép. Tuy nhiên, thời gian hoàn thiện thủ tục dự kiến mất khảng 6 - 8 tháng. Kể cả sau khi 2 mỏ này đưa vào khai thác, vẫn còn thiếu gần 1 triệu m3 đất.

Nhà thầu đã đề xuất xin cải tạo hạ nền đất nông nghiệp thêm đối với 2 khu đất ở 2 xã Suối Cát và Xuân Hưng, với trữ lượng khai thác ước tính 950 nghìn m3. Để tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, UBND Tỉnh sẽ xem xét có cơ chế đặc thù, rút ngắn thủ tục hành chính, sớm chấp thuận cho phép khai thác 2 mỏ vật liệu đã nằm trong quy hoạch và 2 vị trí hạ nền đất nông nghiệp nêu trên. Phương châm mà Tỉnh xử lý đối với 2 mỏ đang làm thủ tục cấp phép là tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhưng cũng phải bảo đảm các quy trình về cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định. Các cấp địa phương, sở ngành có trách nhiệm phải sớm chuẩn bị để tạo sự đồng thuận, tất cả vì mục tiêu đẩy nhanh tiến độ Dự án, không để nhà thầu tự xoay xở nguồn vật liệu đất đắp cho công trình.