Không công bố thông tin, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 12/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Cầu Đuống (mã chứng khoán: CDG).

Theo Quyết định xử phạt, Công ty CP Cầu Đuống đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Với hành vi vi phạm này, Công ty đã bị Thanh tra UBCKNN xử phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định pháp luật về chứng khoán.

Chuyên đề