(BĐT) - Năm 2018 là năm thực sự khó khăn đối với Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP (COMA) khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt thấp. Dự kiến giá trị sản xuất kinh doanh  khả năng chỉ đạt 58% kế hoạch năm; doanh thu chỉ đạt 43% kế hoạch năm.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của COMA trong 9 tháng năm 2018 đạt thấp

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của COMA trong 9 tháng năm 2018 đạt thấp

Theo Báo cáo quý III/2018; báo cáo 9 tháng năm 2018 của người đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu tại COMA, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN này trong 9 tháng năm 2018 đạt thấp.

Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 392 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch năm); doanh thu thực hiện 253,3 tỷ đồng (đạt 43%) kế hoạch năm, lợi nhuận âm 12,5 tỷ đồng và không chia được cổ tức.

Theo COMA, lợi nhuận của DN này bị ảnh hưởng do hợp đồng chuyển tiếp từ các năm trước ít, công tác đấu thầu, công tác tìm kiếm việc làm còn hạn chế.

Báo cáo của COMA cho biết, từ đầu năm, COMA cũng có tham gia đấu thầu tại một số công trình, dự án nhưng không đạt kết quả do kinh doanh mấy năm gần đây bị thua lỗ, nguồn vốn bị mất cân đối, có trúng thầu cũng không có khả năng thu xếp vốn để thực hiện.

Cùng với đó, các khoản vay tại các ngân hàng đều đã rơi vào tình trạng nợ quá hạn nên khó có thể thu xếp được vốn vay để thi công các dự án đang thực hiện như Dự án chống ngập, thủy điện Đa Nhim, thủy điện Alin B1…

Doanh thu đạt thấp, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của các hợp đồng không cao nên lợi nhuận gộp thu được đạt thấp không đủ bù đắp chi phí tài chính, chi phí quản lý.

Nợ phải thu chưa thu hồi lớn nên dẫn đến phát sinh chi phí tài chính, chi phí phạt chậm nộp thuế.

Hiện, công tác lập hồ sơ bàn giao vốn sang công ty cổ phần đang gặp khó khăn khi lỗ lũy kế đến thời điểm bàn giao theo kết qủa của thanh tra thuế là 18,5 tỷ đồng; công nợ phải thu khó đòi lớn nên rất khó khăn nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Hiện COMA đã phát sinh nợ quá hạn với ngân hàng.

Năm 2019, COMA đặt mục tiêu: tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 603,6 tỷ đồng; tổng doanh thu 505,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận là 3,2 tỷ đồng.