(BĐT) - Hoạt động chính trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng, Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Đông Á Hotel) - chủ sở hữu 3 khách sạn tại Thái Nguyên vừa trải qua năm 2019 đầy khó khăn. Chi phí tài chính lớn trong bối cảnh doanh thu sụt giảm khiến hoạt động kinh doanh chính của Công ty báo lỗ trong năm vừa qua. Trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, nguy cơ sụt giảm doanh thu năm 2020 của Công ty cũng đang hiện hữu.
Khoản thu từ thương vụ chuyển nhượng công ty con sẽ giúp Đông Á Hotel vượt khó trong năm nay. Ảnh: Lê Tiên

Khoản thu từ thương vụ chuyển nhượng công ty con sẽ giúp Đông Á Hotel vượt khó trong năm nay. Ảnh: Lê Tiên

Kết thúc năm 2019, doanh thu thuần của Đông Á Hotel đạt 120,8 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm 2018. Tương ứng với sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận gộp của Công ty cũng giảm hơn một nửa, xuống còn 16,7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm đến 10 tỷ đồng.

Nhờ khoản doanh thu khác đạt 28,2 tỷ đồng, Công ty báo lãi trước thuế cả năm 2019 đạt 12,7 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm trước.

Một trong các khoản chi phí lớn mà Đông Á Hotel phải trang trải hằng kỳ là chi phí lãi vay. Trong năm 2019, khoản chi phí này ở mức gần 25 tỷ đồng. Để giảm bớt áp lực nợ, Công ty đang bán đi các khách sạn và công ty con. Cụ thể, cuối năm 2019, HĐQT Đông Á Hotel ra quyết định bán Khách sạn Đông Á 2, bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất tại phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Thảo Trang, với tổng số tiền 46,5 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT, các khoản thuế, lệ phí trước bạ và tiền thuê đất 1 lần). Công ty cho biết, khoản tiền thu hồi về được dùng để trả nợ ngân hàng và các khoản phải trả đến hạn khác.

Sau khi thanh toán bớt nợ vay, tổng nợ vay (dài hạn và ngắn hạn) của Đông Á Hotel tính đến thời điểm cuối năm 2019 giảm 28% so với thời điểm đầu năm, xuống còn 232 tỷ đồng.

Tuy nợ vay giảm mạnh song các tài sản có tính thanh khoản cao của Đông Á Hotel cũng ở mức thấp. Cụ thể, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty tại thời điểm cuối năm 2019 chỉ ở mức 7,9 tỷ đồng. Tài sản có tính thanh khoản tốt thứ hai của Đông Á Hotel là các khoản phải thu ngắn hạn chỉ đạt khoảng 25,7 tỷ đồng. Điều này cho thấy khả năng thanh toán lãi vay, các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn đến hạn của Đông Á Hotel phụ thuộc lớn vào tình hình kinh doanh năm 2020.

Trong khi đó, dưới tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức.

Mới đây, Đông Á Hotel đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ 5,8 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP Vật tư thương mại Đông Á với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Nếu thương vụ thành công, Đông Á Hotel có thể thu về ít nhất 58 tỷ đồng và đây sẽ là nguồn thu quan trọng để Công ty vượt khó trong năm 2020.

Sau khi bán Khách sạn Đông Á 2, Công ty còn sở hữu 2 cơ sở là Đông Á Núi Cốc Resort tại Cao Khánh, Phúc Xuân (Thái Nguyên) và Khách sạn Đông Á Plaza tại số 668 đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.