Kính gửi: Các Đơn vị/Tổ chức có chức năng thẩm định giá.

Căn cứ quyết định 2546/QĐ-BYT, ngày 24/5/2021, được phép của Bộ Y tế, Bệnh viện tiến hành thanh lý 203 tài sản cố định (nguyên giá: 41.210.993.552 đồng), tình trạng các tài sản hiện đã hết hao mòn và đang lưu kho chờ xử lý.

Căn cứ quyết định 2454/QĐ-VĐ, ngày 31/12/2021, Bệnh viện tiến hành thanh lý 65 tài sản (nguyên giá: 303.223.510 đồng) và 1.096 công cụ dụng cụ (nguyên giá: 962.745.863 đồng). Tình trạng các tài sản và công cụ dụng cụ hiện đã hết hao mòn và không còn sử dụng được.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bệnh viện) hiện có nhu cầu sử dụng dịch vụ thẩm định giá 2 lô tài sản cần thanh lý.

Thời gian thực hiện khảo sát 2 lô tài sản do Bộ Y tế duyệt và lô tài sản kèm công cụ dụng cụ do Bệnh viện duyệt tiến hành vào lúc 10h00, ngày 06/6/2022 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đ/c: Số 40 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thời gian cung cấp báo giá thẩm định giá của 2 lô tài sản tối đa 08 ngày kể từ ngày 07/6/2022.

Mọi chi tiết liên hệ: KS. Lê Xuân Thắng - Phòng VT - TBYT. ĐT: 0968.111.491; KS. Nguyễn Nhật Kiên - Phòng Quản trị. ĐT: 0943.379.997