Khánh thành cầu Tân Phong, thành phố Nam Định

(BĐT) - Lễ khánh thành cầu Tân Phong trên Quốc lộ (QL) 21B thành phố Nam Định thuộc Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải (GTVT) để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 đã diễn ra tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Khánh thành cầu Tân Phong, thành phố Nam Định

Công trình cầu Tân Phong có tổng mức đầu tư 463,141 tỷ đồng. Được khởi công ngày 14/6/2015. Sau hơn 6 tháng, cầu Tân Phong đã hoàn thành xây dựng vào ngày 31/12/2015, đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ và chính thức đưa vào khai thác sử dụng vào cuối tuần qua.

Chuyên đề