Khánh Hòa giảm vốn đầu tư công năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trình HĐND kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng hơn 3.789 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 sẽ giảm 1.562 tỷ đồng so với Nghị quyết số 26 ngày 21/7/2020 của HĐND Tỉnh. Nguyên nhân do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 khiến kinh tế của Tỉnh không đạt mức tăng trưởng dự kiến; các nguồn thu ngân sách năm 2020 giảm mạnh và sẽ còn khó khăn trong năm 2021.

Dự kiến, nguồn vốn năm 2021 phân bổ cho cấp tỉnh quản lý khoảng 2.647 tỷ đồng, gồm nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 1.573 tỷ đồng, từ nguồn bội chi 424,5 tỷ đồng, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ hơn 389 tỷ đồng, nguồn vốn ODA hơn 255 tỷ đồng và các nguồn vốn khác (4,5 tỷ đồng). Cấp huyện được phân quyền quản lý khoảng 1.142 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, nguồn xây dựng cơ bản tập trung 492 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất khoảng 650 tỷ đồng.

Chuyên đề