Khánh Hòa: Bổ sung kế hoạch đấu thầu tập trung thuốc cho các cơ sở y tế 2022 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương 2022 - 2023 với tổng dự toán là 203,307 tỷ đồng.

Theo đó, 3 gói thầu này sẽ bắt đầu được tổ chức đấu thầu trong quý II/2022, do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

Trong đó, Gói thầu số 1 Gói thầu thuốc Generic có giá 171 tỷ đồng; Gói thầu số 2 Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền) có giá 31 tỷ đồng; Gói thầu số 3 Gói thầu vị thuốc cổ truyền là 2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 24 tháng.

Nguồn vốn thực hiện được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ y tế, nguồn kinh phí của các đơn vị y tế tư nhân, nguồn thu phí và nguồn thu bảo hiểm y tế.

Trước đó, vào tháng 7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự toán Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9/2021 - 8/2023 với tổng dự toán hơn 1.382 tỷ đồng.

Dự toán được chia làm 3 gói thầu, gồm: Gói số 1 Gói thầu thuốc Generic là 1.284 tỷ đồng, Gói số 2 Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền) là 87,33 tỷ đồng; Gói số 3 Gói thầu vị thuốc cổ truyền là 11,114 tỷ đồng. Các gói thầu đã được đóng thầu vào tháng 9/2021, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề