(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa gửi Công văn số 1576/BHXH-CSYT đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH các tỉnh) khẩn trương tổ chức đấu thầu mua sắm và cung ứng thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) để đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế  (VTYT) phục vụ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT.
Theo chia sẻ của nhiều cơ sở y tế với phóng viên Báo Đấu thầu, dây chuyền dịch là một trong những vật tư y tế phục vụ cho công tác cấp cứu bệnh nhân đang bị thiếu nhất hiện nay

Theo chia sẻ của nhiều cơ sở y tế với phóng viên Báo Đấu thầu, dây chuyền dịch là một trong những vật tư y tế phục vụ cho công tác cấp cứu bệnh nhân đang bị thiếu nhất hiện nay

BHXH Việt Nam cho biết, qua theo dõi và phản ánh của người bệnh trong thời gian gần đây cho thấy, tại một số cơ sở KCB BHYT đã xảy ra tình trạng không cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, VTYT phục vụ người bệnh, nhất là các thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT tổ chức triển khai thực hiện ngay việc tổ chức đấu thầu mua sắm và cung ứng thuốc, VTYT chi trả từ Quỹ BHYT. Nếu có khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị trong công tác cung ứng thuốc, VTYT cho người bệnh BHYT, thì báo cáo kịp thời BHXH Việt Nam, UBND tỉnh để được hướng dẫn, chỉ đạo.

Cụ thể, đối với thuốc, BHXH các tỉnh theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại Sở Y tế, các cơ sở KCB để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tại các Hội đồng đấu thầu thuốc nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở KCB trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, VTYT để điều trị cho người bệnh BHYT, đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm của cơ sở KCB quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHYT: “bảo đảm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật phù hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá khi chưa có kết quả đấu thầu; đấu thầu, mua sắm kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các thuốc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các thuốc thuộc Danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia theo phân cấp của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh theo dõi, đôn đốc việc mua sắm thuốc đảm bảo các cơ sở thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết đối với thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Đối với VTYT, BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế đề nghị các cơ sở KCB trên địa bàn rà soát kết quả đấu thầu, số lượng VTYT còn tồn và thời gian dự kiến sử dụng hết tại cơ sở KCB, thời gian dự kiến hoàn thành quy trình đấu thầu để xây dựng kế hoạch và thực hiện đấu thầu mua sắm, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời VTYT phục vụ công tác KCB.

Để các Hội đồng đấu thầu VTYT trên địa bàn tham khảo, lựa chọn chủng loại VTYT và xây dựng giá kế hoạch phù hợp, đúng quy định của pháp luật đấu thầu, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động cung cấp thông tin về kết quả đấu thầu VTYT tại các địa phương, đơn vị (do BHXH Việt Nam đăng tải trên trang Thông tin điện tử).

Trước đó, vào ngày 13/6/2022, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1566/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia và các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ đấu thầu đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; chỉ đạo, hướng dẫn Sở Y tế, các cơ sở KCB thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá theo quy định; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện mua sắm nhanh bằng các hình thức khác, phù hợp với Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn,…