Khai thuế, nộp thuế với thương mại điện tử như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Việc khai thuế, nộp thuế của các cá nhân ở Việt Nam kinh doanh hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh nền tảng số của nhà cung cấp nước ngoài sẽ được hướng dẫn thực hiện cụ thể tại các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14.
 Việc khai thuế, nộp thuế của các cá nhân ở Việt Nam kinh doanh hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh nền tảng số của nhà cung cấp nước ngoài sẽ được hướng dẫn thực hiện cụ thể. Ảnh: Internet
Việc khai thuế, nộp thuế của các cá nhân ở Việt Nam kinh doanh hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh nền tảng số của nhà cung cấp nước ngoài sẽ được hướng dẫn thực hiện cụ thể. Ảnh: Internet

Đó là nội dung chính tại văn bản của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về giải pháp nhằm tăng cường quản lý đối với các loại hình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, qua mạng xã hội trong công tác quản lý thuế.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 có quy định các nội dung liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ Việt Nam; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quản lý hoạt động này và chế tài xử lý sau thanh tra kiểm tra có phát hiện hành vi trốn thuế.

Trên cơ sở các nội dung quy định tại Luật Quản lý thuế nêu trên, Bộ Tài chính đang triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn một số điều của Luật này.

Theo đó, đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ Việt Nam, Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế sẽ hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký thuế, khai, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan trong trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài không thực hiện đăng ký, khai, nộp thuế.

Cá nhân ở Việt Nam kinh doanh sản phẩm nội dung số trên nền tảng trực tuyến (trò chơi điện tử, video…) có thu nhập được chi trả trực tiếp từ đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam lựa chọn khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc khai thuế theo năm, điều này dự kiến sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định quy định Luật quản lý Thuế. Cá nhân này nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế theo nơi cư trú.

Cá nhân ở Việt Nam kinh doanh sản phẩm nội dung số trên nền tảng trực tuyến (trò chơi điện tử, video…) có thu nhập được chi trả từ tổ chức tại Việt Nam là đối tác của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì tổ chức tại Việt Nam có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cá nhân. Việc này cũng dự kiến sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định quy định Luật quản lý Thuế. Tổ chức khai thay nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Đối với cá nhân kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác, có địa điểm cố định để giao dịch với khách hàng, hàng hóa được giao dịch tại địa điểm cố định hoặc giao hàng tận nơi khách hàng, trường hợp này cơ quan thuế phối hợp với các nhà mạng để xác định địa chỉ kinh doanh của cá nhân, phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường để đưa vào diện quản lý thuế nếu còn bỏ sót. Đối với trường hợp đã thuộc diện quản lý thì cập nhật thông tin về giao dịch trên mạng của cơ sở kinh doanh để làm cơ sở điều chỉnh doanh thu kinh doanh nếu chưa phù hợp.

Đối với cá nhân kinh doanh không có địa điểm cố định để giao dịch với khách hàng, chỉ có địa chỉ trên mạng và số tài khoản của cá nhân, bán hàng theo hình thức giao hàng tận nơi thì cơ quan thuế phối hợp với nhà mạng để xác định danh tính cá nhân, số tài khoản ngân hàng, phương thức giao hàng để yêu cầu cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh theo quy định của pháp luật thuế.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư