(BĐT) - Phát biểu tại Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp (DN) và đạo đức kinh doanh diễn ra ngày 5/12, tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh, hiện đang có hai “lỗ hổng” lớn trong văn hóa DN, đó là tình trạng DN coi thường người tiêu dùng và vấn nạn mặc định “phí bôi trơn” khiến sức cạnh tranh của DN bị hạn chế.

Theo ông Phong, “lỗ hổng” nêu trên trở nên phổ biến trong xã hội là minh chúng nguy hiểm cho thấy sự thiếu hụt cũng như suy thoái giá trị xã hội nói chung, văn hóa DN và quản lý nhà nước nói riêng. 

Để khắc phục tình trạng này, ông Phong kiến nghị một số giải pháp đột phá về thể chế cần có để xây dựng văn hóa DN. Đó là hoạt động quản lý nhà nước đối với DN cần tuân thủ các nguyên tắc, cam kết hội nhập và thông lệ quốc tế; giảm nhẹ gánh nặng chi phí về thể chế, tài chính và chi phí vốn; tập trung,  kiên quyết chống những biểu hiện tham nhũng trong công tác cán bộ, đồng thời chú trọng hỗ trợ và tăng cường sức ép xã hội cho xây dựng văn hóa DN.