Kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 20/3/2024

(BĐT) - Số liệu về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 20/3/2024 cho thấy nhiều chủ đầu tư thực hiện công bố chậm so với quy định.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, KQLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình và thiết bị thuộc Dự án Xây dựng trạm y tế phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 250/QĐ-BQLDA ngày 26/12/2023 chậm hơn 62 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Hoàng Hà và Công ty TNHH Thái Sơn Tuyên Quang với giá trúng thầu là 7.046.612.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 10 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 160 đoạn từ thủy điện Vĩnh Hà đến Quốc lộ 279 (Km29 - Km34), huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 134/QĐ-BGT ngày 18/7/2023 chậm hơn 177 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 với giá trúng thầu là 194.404.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 11 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Bản Vược - Ngòi Phát và Tỉnh lộ 158 đoạn Ngải Thầu - A Mú Sung huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 139/QĐ-BGT ngày 21/7/2023 chậm hơn 174 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 với giá trúng thầu là 339.007.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 11 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh 160 đoạn QL.279 đi Xuân Thượng (Km41-Km63), huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 156/QĐ-BGT ngày 07/8/2023 chậm hơn 163 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 với giá trúng thầu là 483.213.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 11 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 153 đoạn Km19-Km24 và Tỉnh lộ 159 đoạn Km34 - Km38 theo Quyết định số 189/QĐ-BGT ngày 29/9/2023 chậm hơn 124 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 với giá trúng thầu là 295.266.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 10 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 154 đoạn Tả Thàng - Cốc Ly (Km74-Km88) theo Quyết định số 201/QĐ-BGT ngày 09/10/2023 chậm hơn 118 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 với giá trúng thầu là 515.054.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 17 Bảo hiểm công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Bản Vược - Ngòi Phát và Tỉnh lộ 158 đoạn Ngải Thầu - A Mú Sung huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 239/QĐ-BGT ngày 15/11/2023 chậm hơn 91 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với giá trúng thầu là 260.422.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 16 Bảo hiểm công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 153 đoạn Km19-Km24 và Tỉnh lộ 159 đoạn Km34 - Km38 theo Quyết định số 283/QĐ-BGT ngày 27/12/2023 chậm hơn 61 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt với giá trúng thầu là 267.088.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 16 Tư vấn tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Bản Vược - Ngòi Phát và Tỉnh lộ 158 đoạn Ngải Thầu - A Mú Sung huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 288/QĐ-BGT ngày 28/12/2023 chậm hơn 60 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai với giá trúng thầu là 202.923.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) công bố KQLCNT cho Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Cải tạo vỉa hè đường Chi Lăng (Khu Tân Mỹ I, II) thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng theo Quyết định số 410/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2021 chậm hơn 579 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh với giá trúng thầu là 231.237.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường từ trung tâm xã Sơ Pai đi xã Đăk Smar theo Quyết định số 25/QĐ-BQL ngày 22/02/2024 chậm hơn 20 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thí nghiệm và Xây dựng Thành Đô với giá trúng thầu là 8.620.000.225 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường từ xã Đông đi Kông Lơng Khơng, Kông Bơ La theo Quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 22/02/2024 chậm hơn 20 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Quang Đại Thông với giá trúng thầu là 5.658.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường Lê Văn Tám (đoạn cầu Lê Văn Tám - đường Đông Trường Sơn), thị trấn Kbang, huyện Kbang theo Quyết định số 31/QĐ-BQL ngày 01/3/2024 chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Đức Sang với giá trúng thầu là 10.610.800.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường Ngô Mây (đoạn Quang Trung - Hai Bà Trưng) theo Quyết định số 32/QĐ-BQL ngày 7/3/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tiến Tường với giá trúng thầu là 4.277.702.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình) thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Thanh Sơn, huyện Như Xuân theo Quyết định số 45/QĐ-BQLDA ngày 05/3/2024 chậm hơn 12 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đông Thành 68 và Công ty cổ phần Xây dựng 388 Thanh Hóa với giá trúng thầu là 11.746.586.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Giám sát thi công gói thầu số 03 thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng tuyến đường trục xã, đường liên thôn trên địa bàn huyện (giai đoạn 5) theo Quyết định số 204/QĐ-BQLDA ngày 06/3/2024 chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Đầu tư Thương mại Hưng Thịnh với giá trúng thầu là 336.386.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Chi phí xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bản Liên Minh, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu - Thuộc dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 chậm hơn 33 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Nghệ Tĩnh với giá trúng thầu là 1.710.723.000 đồng.

Ban Quản lý dự án ODA và đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai công bố KQLCNT cho Gói thầu số 9a Thi công rà phá bom mìn, vật nổ hạng mục san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật bên phải tuyến đường D1 (đoạn từ cầu Ngòi Đường đến Đại lộ Trần Hưng Đạo) theo Quyết định số 29/QĐ-BQL ngày 28/02/2024 chậm hơn 16 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Tiểu đoàn 93/Binh chủng Công binh với giá trúng thầu là 270.000.000 đồng.

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa, duy tu chống thấm mái bảo tàng theo Quyết định số 59/QĐ-BT ngày 20/02/2024 chậm hơn 22 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần Phát triển thương mại và Xây dựng Phú Gia với giá trúng thầu là 389.978.000 đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định công bố KQLCNT cho Gói thầu số 02 Hóa chất sinh phẩm theo Quyết định số 794/QĐ-BCH ngày 29/02/2024 chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Phát triển thương mại Hợp Lực với giá trúng thầu là 1.096.460.000 đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Vật tư y tế tiêu hao theo Quyết định số 794/QĐ-BCH ngày 29/02/2024 chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Sao Khuê với giá trúng thầu là 510.369.160 đồng.

Công ty cổ phần Đấu thầu Cửu Long Đắk Lắk công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông liên buôn từ buôn Ea Kmar đi buôn Ea Khít và Buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk theo Quyết định số 36/QĐ-BQLDA ngày 01/3/2024 chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Anh Minh Holdings và Công ty TNHH Gia Truyền với giá trúng thầu là 6.453.354.000 đồng.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố KQLCNT cho Gói thầu Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo Quyết định số 1060/QĐ-PPC ngày 01/3/2024 chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Viện Nghiên cứu Cơ khí với giá trúng thầu là 24.100.999.538 đồng.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Châu Anh công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm giống lúa Khang dân 18 phục vụ sản xuất vụ đông năm 2024 theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 chậm hơn 12 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh với giá trúng thầu là 395.890.000 đồng.

Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Phần xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp sân, mương thoát nước, lắp đặt điện chiếu sáng và mua sắm trang thiết bị hội trường Cơ quan Huyện ủy, huyện Quỳnh Lưu theo Quyết định số 77-QĐ/CQHU ngày 14/12/2023 chậm hơn 70 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Ngọc Hưng với giá trúng thầu là 1.442.942.000 đồng.

Công ty Điện lực Cà Mau công bố KQLCNT cho Gói thầu 14 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngọc Hiển theo Quyết định số 183/QĐ-PCCM ngày 02/02/2024 chậm hơn 34 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Xây dựng Sao Mai với giá trúng thầu là 309.391.250 đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn xây dựng Đồng Tâm công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Chi phí Mua sắm quà Tết Nguyên Đán 2024 theo Quyết định số 05/QĐ- BCHCĐ ngày 26/01/2024 chậm hơn 39 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina với giá trúng thầu là 291.330.000 đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Thiên Phúc Ý công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Đóng hòm đạn năm 2023 theo Quyết định số 3702/QĐ-QK ngày 28/12/2023 chậm hơn 60 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Nguyễn Út với giá trúng thầu là 635.535.000 đồng.

Công ty TNHH T vấn thiết kế và XD Phong Phú công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở khu vực Lý Tây theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Quang Thắng với giá trúng thầu là 1.776.802.000 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan công bố KQLCNT cho Gói thầu 01.XL Thi công xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vịnh và nhà vệ sinh theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 chậm hơn 65 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Việt Hàn với giá trúng thầu là 1.608.610.496 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan công bố KQLCNT cho Gói thầu 01.XL Xây dựng tuyến đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Phù Lưu đoạn từ ông Hoàn (ĐH113) đến đường trục thôn Thanh Lương (TT04) theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 chậm hơn 22 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Quê Hương với giá trúng thầu là 2.824.459.351 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan công bố KQLCNT cho Gói thầu 01.XL-TB Thi công xây dựng, thiết bị trang bị trang trại thuộc Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại và lợn thịt chất lượng cao theo Quyết định số 24/QĐ-GĐ ngày 26/02/2024 chậm hơn 18 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngàn Phố và Công ty TNHH Trang Thơ với giá trúng thầu là 4.714.453.600 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Hoàng Phan công bố KQLCNT cho Gói thầu 01.XL Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đoạn từ Quán Bà Viên đến đê La Giang (phải tuyến), thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xây dựng & Dịch vụ Toàn Tâm với giá trúng thầu là 6.555.955.682 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp thủy lợi Sa Lông 1, xã Sa Lông, huyện Mường Chà theo Quyết định số 43/QĐ-QLDA ngày 31/01/2024 chậm hơn 36 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thành Vượng và Công ty TNHH Bông Lúa Vàng Điện Biên với giá trúng thầu là 2.676.940.000 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nước sinh hoạt trung tâm xã Mường Mươn, huyện Mường Chà theo Quyết định số 14/QĐ-QLDA&PTQĐ ngày 26/02/2024 chậm hơn 18 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần Đại Lâm tỉnh Điện Biên với giá trúng thầu là 2.425.546.000 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Song Tý công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Duy trì, chăm sóc cây xanh thuộc Dự án Chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện năm 2024 theo Quyết định số 31/QĐ-TTDVNN ngày 20/02/2024 chậm hơn 22 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Thương mại Lê Hoàng với giá trúng thầu là 999.039.000 đồng.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hải Phòng công bố KQLCNT cho Gói thầu Khoan phụt vữa gia cố thân đê hữu Mới, tả Cấm, hữu Lạch Tray; Xử lý mối và các ẩn họa trong thân đê tả Văn Úc; Phát quang cây dại trên mái đê, mặt đê tả Hóa, hữu Luộc, hữu Thái Bình, tả Thái Bình, hữu Lạch Tray, tả Văn Úc, tả Cấm, tả Lạch Tray, tả Cấm; Sửa chữa kè đá bong xô trên các tuyến đê hữu Luộc, tả Thái Bình; Trồng cây chắn sóng đê biển I đoạn từ K14+875-K15+500, quận Đồ Sơn thuộc Dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2023, thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 534/QĐ-SNN ngày 17/11/2023 chậm hơn 89 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi và Thương mại Thăng Long - Công ty cổ phần Công nghệ Sinh thái Việt (Tên viết tắt: Thủy lợi Thăng Long - Sinh thái Việt) với giá trúng thầu là 10.358.477.000 đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm công bố KQLCNT cho Gói thầu Cải tạo sửa chữa biển hiệu, nội thất Phòng giao dịch Thuốc Bắc theo Quyết định số 3233/QĐ-BIDV.HK ngày 05/12/2023 chậm hơn 77 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần Xây dựng và Nội thất Phú Minh với giá trúng thầu là 236.000.000 đồng.

Nhà máy A41 Quân chủng Phòng không Không quân công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm vật tư để thực hiện LSX 21, LSX 22 theo Quyết định số 96/QĐ-NM ngày 02/02/2024 chậm hơn 34 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp và Vận tải Vân Phong với giá trúng thầu là 266.395.600 đồng.

Nhà máy X52 - Cục Kỹ thuật Hải Quân công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua vật tư bảo dưỡng, sửa chữa doanh trại theo Quyết định số 187/QĐ-NM ngày 28/01/2024 chậm hơn 38 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Phương Lan với giá trúng thầu là 302.468.600 đồng.

Phòng Quản lý đô thị thành phố Phú Quốc công bố KQLCNT cho Gói thầu số 10 Thi công phát quang, nạo vét thuộc Dự án Phát quang, nạo vét hệ thống thoát nước, chống ngập trên địa bàn thành phố Phú Quốc theo Quyết định số 19/QĐ-PQLĐT ngày 04/3/2024 chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh thi công nạo vét (Công ty TNHH Môi trường đô thị Phú Quốc, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Trường An) với giá trúng thầu là 7.999.451.206 đồng.

Sư đoàn 371 công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm hàng hóa bảo đảm công tác chuyên ngành Quân huấn năm 2024 theo Quyết định số 951/QĐ-SĐ ngày 07/3/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Hùng với giá trúng thầu là 345.400.000 đồng.

Trung tâm Chính trị thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa sân, hội trường, cổng, tường rào, vỉa hè mặt tiền tại Trung tâm Chính trị Thành phố theo Quyết định số 29/QĐ-TTCT ngày 17/7/2023 chậm hơn 178 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Phú Anh với giá trúng thầu là 467.685.000 đồng.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp suất ăn trưa cho học sinh bán trú tháng 01 năm 2023 đợt 1 theo Quyết định số 01-KQ/QĐ-NĐC ngày 05/01/2023 chậm hơn 315 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Hộ Kinh doanh Dương Hiển Vinh với giá trúng thầu là 315.000.000 đồng.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp suất ăn trưa cho học sinh bán trú tháng 01 năm 2024 đợt 1 theo Quyết định số 01-KQ/QĐ-NĐC ngày 05/01/2023 chậm hơn 54 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Hộ Kinh doanh Dương Hiển Vinh với giá trúng thầu là 315.000.000 đồng.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp suất ăn trưa cho học sinh bán trú tháng 01 năm 2024 đợt 2 theo Quyết định số 04-KQ/QĐ-NĐC ngày 13/01/2024 chậm hơn 48 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Hộ Kinh doanh Dương Hiển Vinh với giá trúng thầu là 320.250.000 đồng.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp suất ăn trua cho học sinh bán trú tháng 02 năm 2024 theo Quyết định số 05-KQ/QĐ-NĐC ngày 04/02/2024 chậm hơn 33 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Hộ Kinh doanh Dương Hiển Vinh với giá trúng thầu là 315.700.000 đồng.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp suất ăn trưa cho học sinh bán trú tháng 03 năm 2024 đợt 1 theo Quyết định số 08-KQ/QĐ-NĐC ngày 06/3/2024 chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Hộ Kinh doanh Dương Hiển Vinh với giá trúng thầu là 315.000.000 đồng.

UBND xã Cao Tân (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Cung cấp giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vôi bột theo Quyết định số 18A/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 chậm hơn 35 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giống cây trồng Quốc Anh với giá trúng thầu là 370.185.600 đồng.

UBND phường Hồng Sơn (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Phần xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn phường Hồng Sơn theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 chậm hơn 48 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại BC16 với giá trúng thầu là 988.382.000 đồng.

UBND xã Ngọc Lĩnh (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới Trạm y tế xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 chậm hơn 168 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH TV & XD Trường Giang với giá trúng thầu là 4.920.148.984 đồng.

UBND xã Thọ Bình (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường giao thông từ thôn 3 đi thôn 4, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Sinh Lốp với giá trúng thầu là 2.310.436.000 đồng.

UBND xã Vân Hội (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Điện chiếu sáng, cây xanh và chỉnh trang đô thị xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 chậm hơn 40 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Chí Đức với giá trúng thầu là 11.997.086.000 đồng.

UBND xã Vũ Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Xây lắp công trình thuộc Dự án Cải tạo tuyến đường từ thôn Mộ Đạo 3 đến cầu chợ Vy, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 chậm hơn 71 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Khang Linh Thái Bình với giá trúng thầu là 675.784.000 đồng.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua xe ô tô công cho Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Hòa theo Quyết định số 29/QĐ-VP ngày 19/02/2024 chậm hơn 23 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Đào Dương với giá trúng thầu là 1.100.000.000 đồng./.

Chuyên đề