Kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 16/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 16/4/2024 cho thấy nhiều chủ đầu tư thực hiện công bố chậm so với quy định.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, KQLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

BỘ THAM MƯU QUÂN KHU 7 công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp thiết bị, doanh cụ (Số thông báo: IB2300385469 - 00. 16/04/2024 16:46) theo Quyết định số 1971/QĐ-TM ngày 02/4/2024 chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG THIÊN PHÚC - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT - CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH KHUYẾN với giá trúng thầu là 20.301.454.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SẦM SƠN (TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí thiết bị và bảo hiểm công trình) (Số thông báo: IB2300364895 - 00. 16/04/2024 09:01) thuộc Dự án Trường Mầm non Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn (Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng) theo Quyết định số 101/QĐ-QLDA ngày 14/3/2024 chậm hơn 24 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THIỆN MINH với giá trúng thầu là 9.458.426.000 đồng.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Xây lắp công trình (Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình các đoạn Km2+00 - Km4+700 QL.3B, tỉnh Lạng Sơn) (Số thông báo: IB2400036318 - 00. 16/04/2024 15:21) theo Quyết định số 170/QĐ-SGTVT ngày 29/3/2024 chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC SƠN với giá trúng thầu là 6.336.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TÂY SƠN (TỈNH BÌNH ĐỊNH) công bố KQLCNT cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300374807 - 00. 16/04/2024 08:25) thuộc Dự án Trường THCS Tây Giang; Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học 02 tầng theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 chậm hơn 31 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍN THÀNH với giá trúng thầu là 5.621.789.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TIỀN GIANG) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ Đông sông Phú Phong đoạn hộ Trương Văn Cho - Trương Văn Bé Ba, ấp Phú Ninh (Số thông báo: IB2400087643 - 00. 16/04/2024 10:53) theo Quyết định số 91/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 25/3/2024 chậm hơn 17 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THỦY LỢI TICCO với giá trúng thầu là 4.468.000.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI APT ĐIỆN BIÊN công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400048071 - 00. 16/04/2024 16:02) thuộc Dự án Nhà văn hoá bản Ngải Thầu 1, 2, xã Nà Bủng theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH VĨNH HƯỜNG với giá trúng thầu là 4.136.161.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400048191 - 00. 16/04/2024 16:05) thuộc Dự án Nhà văn hóa bản Nà Bủng 2, 3 xã Nà Bủng theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH PHONG LINH ĐIỆN BIÊN với giá trúng thầu là 3.682.869.000 đồng.

TRUNG TÂM ĐẠO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO AN GIANG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Mua sắm dụng cụ tập luyện chuyên dùng các môn thể thao năm 2023 (Số thông báo: IB2300345697 - 00. 16/04/2024 16:32) theo Quyết định số 1556/QĐ-TTĐTHLTĐTDTT ngày 15/12/2023 chậm hơn 88 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN với giá trúng thầu là 3.942.225.000 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẢO LÂM công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp cây giống và thi công trồng rừng, chăm sóc rừng các năm (Số thông báo: IB2400088210 - 00. 16/04/2024 15:31) theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 11/3/2024 chậm hơn 27 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẢO LÂM với giá trúng thầu là 3.636.294.593 đồng; Gói thầu Cung cấp cây giống và thi công trồng rừng, chăm sóc rừng các năm (Số thông báo: IB2400088022 - 00. 16/04/2024 14:45) theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 chậm hơn 20 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẢO LÂM với giá trúng thầu là 5.282.000.000 đồng; Gói thầu Cung cấp cây giống và thi công trồng rừng, chăm sóc rừng các năm (Số thông báo: IB2400088178 - 00. 16/04/2024 15:24) theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 11/3/2024 chậm hơn 27 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẢO LÂM với giá trúng thầu là 620.434.447 đồng.

UBND XÃ MINH CƯỜNG (HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP. HÀ NỘI) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300377225 - 00. 16/04/2024 17:54) thuộc Dự án Cải tạo nhà văn hóa thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 chậm hơn 70 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯỜNG TÍN VÀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ HUY CƯỜNG với giá trúng thầu là 2.655.685.000 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP công bố KQLCNT cho Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập hồ sơ BCNCKT ĐTXD; Khảo sát và lập hồ sơ TKBVTC-DT Dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và Hồng Ngự (Số thông báo: IB2400088495 - 00. 16/04/2024 16:37) theo Quyết định số 671/QĐ-PCĐT ngày 14/3/2024 chậm hơn 24 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN NAM với giá trúng thầu là 2.384.794.065 đồng.

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH công bố KQLCNT cho Gói thầu Tổ chức Đoàn đại biểu Thành phố đi thăm và làm việc tại Chile và Venezuela (Số thông báo: IB2400051412 - 00. 16/04/2024 10:26) theo Quyết định số 1560-QĐ/VPTU ngày 22/3/2024 chậm hơn 18 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST với giá trúng thầu là 2.384.409.076 đồng.

TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO THỊ NGHÈ công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sữa, bột ngũ cốc, thịt, cá, rau, củ, quả, gia vị,... (Số thông báo: IB2400057946 - 00. 16/04/2024 21:48) theo Quyết định số 170/QĐ-TTDLTN ngày 03/4/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT HUY với giá trúng thầu là 1.755.166.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THỊ XÃ TỊNH BIÊN (TỈNH AN GIANG) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình Xây dựng phòng học tạm trường THCS Lương Thế Vinh (Số thông báo: IB2400039816 - 00. 16/04/2024 14:01) theo Quyết định số 63/QĐ-BQLDA ngày 26/3/2024 chậm hơn 16 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH với giá trúng thầu là 1.528.948.000 đồng; Gói thầu số 08 Thử tĩnh (Số thông báo: IB2300370674 - 01. 16/04/2024 15:14) thuộc Dự toán Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Tịnh Biên theo Quyết định số 65/Đ-BQLDA ngày 03/4/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MIỀN TÂY VÀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH HT với giá trúng thầu là 1.130.115.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 1 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400039375 - 00. 16/04/2024 10:34) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng mặt cầu, khe co giãn Cầu Thiều tại Km33+430, cầu Mục Sơn 2 tại Km63+494, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 231/QĐ-SGTVT ngày 25/3/2024 chậm hơn 17 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 5 với giá trúng thầu là 1.514.512.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHAN công bố KQLCNT cho Gói thầu 01.XL Thi công xây dựng công trình Đường giao thông khu dân cư quy hoạch thôn Công Đẳng, Đại Vường xã Sơn Phú (gđ1) (Số thông báo: IB2400054810 - 00. 16/04/2024 15:50) theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐỨC ANH với giá trúng thầu là 1.310.232.370 đồng.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm giường bệnh nhân đa năng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (Số thông báo: IB2300335560 - 00. 16/04/2024 07:38) theo Quyết định số 996 QĐ/BV ngày 28/12/2023 chậm hơn 79 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC với giá trúng thầu là 1.286.200.000 đồng.

VIỄN THÔNG HÀ NỘI - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM công bố KQLCNT cho Gói thầu Thuê CSHT IBS Tòa nhà The Terra An Hưng (Số thông báo: IB2400088567 - 00. 16/04/2024 17:00) theo Quyết định số 626/QĐ-VNPT-HNi-ĐT ngày 02/02/2024 chậm hơn 53 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ACOM với giá trúng thầu là 1.184.972.818 đồng; Gói thầu Thuê CSHT IBS Tòa nhà Rubik 360 (MIPEC Xuân Thủy) (Số thông báo: IB2400088559 - 00. 16/04/2024 16:56) theo Quyết định số 1346/QĐ-VNPT-HNi-ĐT ngày 27/3/2024 chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN SECAM với giá trúng thầu là 986.222.437 đồng.

UBND XÃ BẢN THI (HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN) công bố KQLCNT cho Công trình Đường liên thôn Kéo Nàng - Khuổi Kẹn Đoạn từ Cầu số 1 vào đến khu nhà Kiểm lâm xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Số thông báo: IB2400087662 - 00. 16/04/2024 11:03) theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP NAM AN với giá trúng thầu là 1.045.892.683 đồng.

VIỄN THÔNG BẮC KẠN công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400088099 - 00. 16/04/2024 15:06) thuộc Dự án Mở rộng mạng cáp quang các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn lần 1 năm 2024 theo Quyết định số 286/QĐ-VNPT-BCN-KTĐT ngày 26/3/2024 chậm hơn 16 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TMT với giá trúng thầu là 931.575.000 đồng.

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua vật phẩm tặng khách hàng bán lẻ thân thiết của khối cửa hàng vùng phía Tây và phía Bắc Nghệ An Quý 2/2024 (Số thông báo: IB2400088581 - 00. 16/04/2024 17:04) theo Quyết định số 93/PTSNT-QĐ ngày 27/3/2024 chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẠT TIẾN NGHỆ AN với giá trúng thầu là 609.545.088 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỤC NGẠN (TỈNH BẮC GIANG) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400087264 - 00. 16/04/2024 09:07) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa ngầm Vặt Ngoài đi UBND xã Tân Hoa theo Quyết định số 51/QĐ-DAĐTXD ngày 28/3/2024 chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN LONG với giá trúng thầu là 588.151.000 đồng.

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm co nối các loại dùng trong y tế năm 2023 (Số thông báo: IB2300378780 - 00. 16/04/2024 15:05) theo Quyết định số 151/QĐ-PNT ngày 03/4/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN với giá trúng thầu là 578.005.596 đồng.

Chuyên đề