KDC lãi 30 tỷ đồng trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong quý III, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.227 tỷ đồng tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lãi sau thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 76%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 487,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và giảm 24% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 33%, đạt 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 31%, lên 900 tỷ đồng. Như vậy, với 485,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng qua, Công ty đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 13.525 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư