(BĐT) - Ngày 18/10, Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo tổng kết một số nội dung chính về hợp tác trong nửa đầu tài khóa 2017. 

Theo đó, trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, JICA sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các dự án ODA tại Việt Nam một cách chắc chắn và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tổng kết của JICA cho thấy, trong nửa đầu tài khóa 2017 (từ ngày 1/4/2017 - 30/9/2017), tổng giá trị vốn vay ODA cam kết đối với các dự án mới (3 dự án) khoảng 61,8 tỷ Yên Nhật; tổng giá trị vốn vay đã giải ngân là 51,2 tỷ Yên. Ngoài ra, có 1 dự án mới được ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị 1,8 tỷ Yên; 2 dự án hợp tác kỹ thuật đã hoàn thành, 37 dự án đang triển khai… Đáng chú ý, có 14 dự án đã hoàn thành, 36 dự án đang triển khai là các chương trình đề xuất từ các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản.

Theo đánh giá của JICA, vẫn còn một số tồn tại trong quá trình triển khai các dự án liên quan đến vấn đề chậm thanh toán, mối quan hệ giữa nợ công và chương trình hỗ trợ phát triển chính thức, chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án ODA.