IJC trả cổ tức với tỷ lệ 14% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Cụ thể, ngày 30/6, Becamex IJC sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 6/10.

Công ty ước tính sẽ thanh toán tổng cộng 352,57 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Becamex IJC vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% và dự kiến triển khai trong năm 2023 đến năm 2024.

Như vậy, Becamex IJC dự kiến phát hành thêm 125,92 triệu cổ phiếu để huy động 1.259,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 466 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (giải ngân trước ngày 31/10/2023); 756,4 tỷ đồng trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng (giải ngân trong quý IV/2023); và 36,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).

Chuyên đề